segunda-feira, março 03, 2008

descarga gratuíta

O Consello da Cultura, por medio do seu web culturagalega.org, dedican un espazo para falar da experiencia fallida de Rinoceronte Editora ao colocar os libros publicados no seu web, con descarga gratuíta.
Hai uns días, eu falaba do tema, apuntando tan só unha posible causa da crise de vendas no sector. Consideraba só o feito do custe dos libros, como motivo de recesión, pero ise non é máis que un síntoma dunha crise aínda maior. Deberiamos, se cadra, considerar o endebedamento dos fogares, e observar a problemática noutros sectores para concluír, que nos momentos máis conflitivos, economicamente falando, os primeiros en sufrir as consecuencias son os artigos culturais. O que nos levaría tamén a analizar o feito de que, posuír un idioma non normalizado, agudiza aínda máis os problemas do sector editorial. Ligado a isto, tamén atopamos a actual escala de prioridades da sociedade de consumo. Pola que unha familia pode considerar prescindible ter unha boa biblioteca na súa casa, mentres que entra dentro dos bens de consumo indispensables un televisor de plasma e cen canles para o zapping. O que nos leva ás actuais políticas culturais, que nos desprazan cara un sistema de elites oficiais, quedando marxinado todo canto se sitúa fóra das súas fronteiras, e desprezando a interacción da sociedade co eido cultural.
Seguro que se poderían incluir máis factores, á hora de avaliar a problemática do sector editorial, pero sempre considerando o problema na súa globalidade e non fraccionándoo como único e exclusivo dun eido particular.

Um comentário:

torredebabel disse...

as analises poden ser mellores ou piores, pero nada diso fai que sexa menos triste o remate de Rinoceronte Editora.

Arquivo do blog