quinta-feira, junho 21, 2007

en cuestión de tempos

Como ben dicía a canción hai un tempo para camiñar e un tempo para correr. Pero era esa mesma canción a que chamaba pola cautela, para non realizar movementos demasiado rápidos e imprudentes.
Para min todo se reduce a unha cuestión de escolla. Non hai movementos o suficientemente rápidos como para entramar calquera tipo de perigo, se a escolla é adecuada. Do mesmo xeito, a axilidade e a capacidade de dar unha rápida resposta, poden interesar en determinados momentos.
Malia todo, sempre é tempo de camiñar, de tirar do carro dos acontecementos, tentando, incluso, collerlles a dianteira (pola esquerda, debería engadir), para non ter que coller as cousas segundo veñen, é poder cambialas de rumbo antes de que se materialicen. De aí a importancia da escolla, non vaiamos acabar correndo en dirección aposta á posible chegada dos acontecementos, xa que podería interpretarse como un acto de covardía.
É tempo, polo tanto, de escolla, de seguir un camiño, de construír o propio futuro. Non é?

Take it as it comes


Time to live
Time to lie
Time to laugh
Time to die

Take it easy, baby
Take it as it comes
Don't move too fast if you want your love to last
You've been movin' much too fast

Time to walk
Time to run
Time to aim your arrows
At the sun

Take it easy, baby
Take it as it comes
Don't move too fast if you want your love to last
You've been movin' much too fast

Go real slow
You like it more and more
Take it as it comes
Specialize in havin' fun

Take it easy, baby
Take it as it comes
Don't move too fast if you want your love to last
You've been movin' much too fast
Movin' much too fast
Movin' much too fast

the doors

Permitídeme que me remita ao que Xurxo Souto nos lembra todos os días no seu 'aberto por reformas': para que imos querer ser algo, se o podemos ser todo. Se cadra, esa debería ser unha das premisas da nosa escolla, e que sexa esta última, xunto coa nosa pericia e intelixencia, a que nos marque até onde podemos chegar.

Nenhum comentário:

Arquivo do blog