quinta-feira, abril 09, 2009

en resposta a X. M. Eyré


Pensando en que cada libro ten que ter un espazo propio na rede, creei este web para A crise irredutible. Case de inmediato, e dándolle certa saída ao site, comuniqueime, por medio da súa bitácora, con Eyré que me pedíu unha presentación da obra. Matinando sobre o tema, escribín estas liñas que coido han servir a tal efecto.

Nenhum comentário:

Arquivo do blog