sexta-feira, março 27, 2009

outro texto d'A crise

Outro texto recollido d'A Crise Irredutible:

chego ao paroxismo
na miña renuncia á clase

recalcitrante

máis burgués que a propia burguesía
menos fillo de labrego
que o máis asfáltico urbanita
máis bilingüe que a dereita democrática

a miña vida é unha eterna
concesión obreira

Nenhum comentário:

Arquivo do blog