sábado, janeiro 24, 2009

Máis que unha crise

Aberto a unha lectura analítica, preséntase aos meus ollos unha entrega única. Única porque consta dun único exemplar de 'A crise Irredutible' que imprimín grazas ás ferramentas de autoedición. Un libro único ao que lle dou voltas mentres busco a figura, tamén única, que desexe afastalo desta exclusividade. Foron máis de unha, esta volta, as propostas. Sen boa acollida até o momento, recréome nas formas deste exemplar único, sorrindo, coa impaciencia que proporciona o desexo, máis vencellado á necesidade que ao vicio.
Achégovos o texto escollido para hornamentar a capa.

pertenzo ás fronteiras do medo
á crise eterna
irredutible

pertenzo e pertencemos
nós
a un país sen estela propia
cincento
inseguro
aplacado polo desexo asumido
de ser como a xente

Nenhum comentário:

Arquivo do blog