quarta-feira, janeiro 28, 2009

Filo-Café: Salvação e Justiçaapocrofaxia 1 ou acto de buscar alimento fóra do libro sagrado: Se ben a inocencia ten sentido só para aqueles que utilizan a xustiza como arma, a salvación non é máis que un instrumento, utilizado polos xustos, para impoñer a propia visión do mundo.

estou tan limpo de inocencia
que non xulgo aos culpables
alén da causa xubxacente do delito

non mido xa
a xustiza
polo sufrimento do reo
nin procuro eufemismos para a vinganza

porque non me debo á salvación
pois sálvome de servir a unha figura paterna
sempre por riba de todos os males
que o son porque doen
malia que quen os infrixe
non será xamais xulgado

Nenhum comentário:

Arquivo do blog