segunda-feira, novembro 24, 2008

Porta verde e poetas vivos


O serán do sábado foi de poesía viva no Uf. Lectura de textos e música a cargo do Clube de Poetas Viv@s e da Porta Verde do Sétimo Andar. Un serán que se abríu a novos proxectos futuros. Veremos, logo, se somos quen de levalos a cabo.

Nenhum comentário:

Arquivo do blog