segunda-feira, novembro 10, 2008

Amor de Mantis

Até as relacións máis íntimas e coñecidas, vólvense en ocasións un xogo sexual salvaxe e perigoso. Antes de ir fregar a louza, lembreime hoxe da última, derradeira, relación sexual da Mantis macho. A femia, de maior tamaño, durante o coito, aférrase coa mandíbula á caluga do macho que, sobreexcitado por este mortal costume aceptado con resignación, reproduce nerviosos movementos espasmódicos que melloran a cópula. Morte por instinto. Posteriormente, o macho é decapitado para servir de alimento á femia insaciable.
Malia que a morte xoga un papel preponderante na reprodución desta especie, debemos deternos a pensar se neste sacrificio voluntario inflúe só á ansia de obter descendencia ou afecta, tamén, ese sumatorio de atracción química , instinto e imaxinación que damos en chamar amor.
Este podería ser, pode que definitivamente o sexa, un bo tema para o novo Fuckzine. Tan só unha preocupación me asalta. Que se malintreprete o tema que se plantexa, reducíndoo a unha pueril guerra de sexos. Polo que propoño que nos esquezamos dos sexos, do sexo, centrándonos nas distintas tipoloxías de relación posibles.

Nenhum comentário:

Arquivo do blog