sábado, agosto 16, 2008

Xapón por un corpo


Consciente de que non se trata máis que dunha anécdota, hoxe mesmo chegoume a información de que Xapón vai gañando por un corpo, ou máis ben por unha presada de páxinas, ao resto de países do mundo. Xa que agora, e despois de que 'Ferrol e o que queda por chover' se puxera á venda nese país por medio de amazon.com, poderemos atopar tamén a 'Erótica'.

Nenhum comentário:

Arquivo do blog