terça-feira, maio 13, 2008

Esperando as Letras 2008


Como ben se recolle na axenda de actos da concellería de cultura do concello de Compostela, o próximo venres 16 estarei recitando no Pub Momo (Virxe da Cerca, 23), textos do caderno de poesía Déixanse levar, a iso das 21:00 horas.

Como lembraredes, o caderno de poesía 'Déixanse levar', distribúese conxuntamente c'O alento da musa (Difusora de Letras, Artes e Ideas. 2007)

Así mesmo, e malia que non consta na propaganda, agardo que me acompañe, o tamén poeta e amigo, Óscar Antón Pérez García, ilustre redeiro e colaborador no volume colectivo
Xuro que nunca volverei pasar fame. Poesía escarlata (Difurora de Letras, Artes e Ideas. 2003).

Nenhum comentário:

Arquivo do blog