terça-feira, maio 06, 2008

As mazás de Ana Cibeira


Cada certo tempo, agroman iniciativas da man dalgunha mente inqueda, que nos evaden, positivamente, da inercia cotiá (o hiperreal), para levarnos a esa outra realidade, sempre artística, afincada fortemente na nosa propia experiencia. Este é o caso de de Ana Cibeira e a súa actual vida violenta (presión psicolóxica: que desexaría, de ser posible, degustar apreciando os seus máis ínfimos detalles).

Nenhum comentário:

Arquivo do blog