segunda-feira, março 03, 2008

da traballadora do SLG despedida

Como acontecera no caso da primeira traballadora do Deza represaliada, neste recoñécese o despedimento improcedente, pero non sen antes comunicarlle que os motivos do cese foron non ter cumprido coas súas obrigas. En comunicado interno, destinados a traballadores e traballadoras en activo, a compañeira apunta unha das cuestións importantes á hora de cumprir ou non coas obrigas que establece o SLG.
Por unha parte, o feito de que grande parte da xente que integra o SLG, non traballa oficialmente para o Sindicato, senón que o fai por medio de organizacións e 'empresas' ligadas dalgunha maneira. As atribucións finais de cada traballador, rara vez son aquelas polas que foi contratado e as condicións laboraris e salariais, en moi poucas ocasións se axustan a convenio. Nesta situación, en calquera momento a executiva do SLG pode considerar que un non cumpre coas súas obrigas, xa que en ningún lugar aparecen reflectidas, e máis neste momento, no que a información que chega aos distintos locais, chega tan filtrada e carente de contido, que nin a propia dirección é quen de proporcionar claramente a postura do SLG nos diferentes temas.
Por outra banda, a compañeira apunta a necesidade de satisfacer os requirimentos da afiliación dun xeito continuo e eficaz, xa que doutro xeito, os integrantes do sindicato veranse na obriga de buscar solución aos seus problemas noutras organizacións agrarias.
Dende logo, como conclusión final, nunca quedara tan patente como agora, como a procura incesante da hexemonía política, pode deixar indefensas ás bases dunha organización social.
A loita política do SLG contra a Consellería de Medio Rural, fai que a primeira desatenda cuestións capitais como a defensa do contrato homologado entre explotacións de leite e industrias, centrando o debate e a aplicación da forza, onde sabe que pode facer dano, como é o Contrato de Explotación Sustentable, así como naqueles aspectos, como son o dos tres mil euros de axuda ás pequenas explotacións, que inciden na dependencia aos subsidios de todo o rural.

Nenhum comentário:

Arquivo do blog