quarta-feira, janeiro 23, 2008

Banco de terras


No medio rural é ben coñecida a importancia dunha ferramenta como a do Banco de Terras de Galiza. Xusto para aquelas persoas que desexen aumentar a superficie da súa explotación agraria, a un prezo razonable. Claro que, como en calquera ferramenta aberta, xurden posibilidades ben curiosas, como está, que pon ao noso alcance, todo un 'campo de futbol', co seu propio servizo de estacionamento, pola máis que curiosa cifra de vinte euros anuais. Ponse, deste xeito, da máis radiante actualidade, aquela campaña a prol do deporte, haz deporte no eches tripa, que tantas veces temos escoitado.

Nenhum comentário:

Arquivo do blog