quarta-feira, setembro 26, 2007

do monte á vilao voluntariado que durante todo o vran estivo a roldar os montes galegos, na procura de manter a súa integridade, está de festa. Descoñezo se o de ter os pés na lama formaba parte dalgún estudo para testar as cualidades terapéuticas da lama provinte de terreos ardidos, pero cando menos semellan estar contentos, o que xa é un logro, nos tempos que corren. Se ese é o resultado do que poderiamos chamar 'o efecto voluntario', apuntareime para o ano.

Nenhum comentário:

Arquivo do blog