segunda-feira, fevereiro 13, 2006

Airas, As e David

o tempo
son días que non transcorren
que figuran nun segundo plano
imberbe
tecendo a complexidade que as formas
diluíron
no alento dunha palabra
.
xuntos
.
aínda
e despois de todo
.
airas

Nenhum comentário:

Arquivo do blog