segunda-feira, janeiro 30, 2006

as mil horas

.
a escaleira foi feita para descansar
para agardar a que a luz
automática
se apague
ou para obrigarnos a correr entre chanzo e
chanzo
con medo a quedar ás escuras
e caer

.

Nenhum comentário:

Arquivo do blog